İNSAN KAYNAKLARI :

Mim Reklam; İnsan Kaynaklarında, işe alma, iş performansını değerlendirme, geleceğe dönük personel planlamasında, personel ücretlendirme, hizmet içi eğitim sürecini takip etmekte ve yönlendirmektedir.

İşe Alma, Personelin çalışacağı ve daha verimli olacağı bölümler planlanmakta, kısa bir eğitim ve oryantasyon sürecinden sonra grup çalışmalarındaki koordinasyonu göz önüne alınarak yapılmaktadır.  İş başvuruları; ilgili sayfa üzerinden, gerekli formlar doldurularak yapılmakta, gerekli görüldüğü durumlarda açık pozisyonlar için istekler yapılmaktadır.

Açık Pozisyonlar, Bölümler için gerekli personel açıklarını bu bölümden gözlemleyebilir, isteğinize uygun bölümlerde ihtiyaç duyulduğunda iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Performans Değerlendirme; Belirli sürelerde, ilgili bölümler tarafından gerçekleştirilen ve kariyer gelişimini etkili hale getirilmesi amaçlanan çalışmalardır. Her performans değerlendirme raporu, personelin ilerleyen süreçlerde kariyerine etki edecektir.

Ücretlendirme, Performans değerlendirme raporlarına bağlı olarak, her yıl Ocak ayı baz alınarak personel ücretlerine yansıtılmaktadır.

İş Başvuru Formu :

[fc id=’1′ align=’center’][/fc]