VDP (Variable Data Print)

Değişken Veri Baskı işlemi (VDP – Variable Data Print), ana kaynak üzerinde sabit olan verilerle birlikte değişiklik gösteren verilerin birlikte basılması işlemidir. Sabit ve değişken veriler kurumsal yapınıza veya kişisel çalışmalarınıza göre farklılık gösterebilir.

VDP, kısaca bir veri tabanından içerik seçimi yapılmasını ve bu içeriğin belge üzerinde nereye yazılması gerektiğini belirler.